Tag

Songkran

Browsing

Điểm đến thứ 2 của bọn mình ngày t2 chơi SongKran: Silom Street!

Silom có lẽ là nơi có dòng người đổ về chơi tạt nước đông nhất Băng Cốc. Họ đứng dọc sẵn hai bên đường cùng với súng nước và phấn bột thơm :)) Thề chứ bước chân vô đây 3 bước thôi mà không có súng là cũng tức ói máu, thể nào cũng phải xì tiền ra mua súng, mua nước để “trả thù” mấy cái đứa bắn mình :)) Không một ai thoát được cái cảnh ướt nhẹp này đâu nhá nên nếu muốn khô ráo mấy ngày này chắc chỉ có nước ở nhà không ra đường haha.

Pin It