Tag

Hà Nội

Browsing

Vietnamese style 🤣.

Chỗ này, hôm mình ra Hà Nội, từ phòng mình ở đi bộ ra 2p là tới, siêu siêu siêu gần luôn. Mà hôm ấy vẫn là mưa nên có một số ảnh dưới nền vẫn còn ẩm ướt lắm nhưng không sao, không gì có thể ngăn cản được cái sự chụp hình của Vân Anh cả, mưa thì vác dù theo thôi 🤣.

Pin It