Tag

Cẩm tú cầu

Browsing

Khoảng 1 vài năm về trước, mình là một đứa nghiện Đà Lạt, một năm đi 6,7 lần là chuyện bình thường, vậy mà mẹ mình thì do lu bu bận rộn công việc ở nhà, chưa một lần đến đây. Mẹ nói hoài, bữa nào nhà mình đi Đà Lạt nha, vậy mà mãi đến bây giờ mình mới có thể sắp xếp được thời gian.

Vì mẹ rất muốn đi Đà Lạt nên đây là lý do chính của chuyến đi lần này nhaaa.

Pin It